16-17
November
2019

Internattional Cat Show WCF 16 -17.11.2019 Tallinn,Estonia x2 GC

Show organizer: Selena Tiger, WCF
Venue: Estonia, Tallinn , Ümera 46 “LASTEKESKUS”
Сategory: I category
Starts at: 8.00
Share:
photo

About cat show

Lugupeetud Kassi Armastajad!

Kutsume teid osavõtma SELENA TIGER kassiklubi poolt korraldavalRahvusvaheline kassinäitusele !!!

Näituse tulemused lisatakse TOP CAT-sse !

3 hinnet 2 päeva!

Näituse iga päeva lõpuks valitakse päeva Parim kass.

Näituse kahe päeva võitjate tippkohtumine on SUPREME ning toimub teisepäevalõpus !

Kuldne KARIKAS SELENA TIGER 2019!

Ootame teid 16-17 NOVEMBER 2019!!!

Unustamatu auhindu ja üllatusi klubist SELENA TIGER ja sponsorid ootavad teid !!!

meie kohtunikud:

Aija Nuke, LATVIA,AB WCF

Kamil Kolczynski, POLAND, AB WCF

Eleonora Ruggiero, ITALY, AB WCF

SHOW:

WCF Ring Adult

|WCF Ring Kiten (3-9 month)

WCF RING NEUTER

Maine Coon Cat show

Brittish Cat Show

Scottish Fold & Highland Fold Cat Show

Scottish Straight & Highland Straight Cat Show

Hairless Breed Cat show

Forest Cat show

Colour cat show

Cat Fashion show

Best desing cells

Hoiatus:
Kuldne Kass Eesti SUPER Fan Show
HINNE parim kass
http://en.wcfbestcat.com


Annetus rahad siin - http://selenatiger.ee/?page_id=485⟨=ET

Kohustuslik ja eelregistreerimine siin - http://en.top-cat.org/help/registration

Näitusele registreerimise leht siin - Email: <a href="mailto:selenatiger@gmail.com">selenatiger@gmail.com</a>

https://ru.top-cat.org/cat-shows/3984

Praegu ainult registreeritud loomad saavad osaleda näitusel. * Vabatahtlik annetus näituse jaoks valmistatud ette!

Näituse annetus siin Reeglid näituse puuri kohta : Puuri suurus ühe kassi jaoks: Pikkus – 60 sm, laijus – 60sm. Igas puuris peab olema kaus veega ja toiduga. Kui teie puuri pikkus on suurem, siis on juurde maks – 2 eurot.

Meie kassipuuri suurus: pikkuse 60 cm laiuse 50 cm kõrguse 60 cm
võib isiklik puuri

Näituse Administratsioon jätab endale õiguse väljapanija sissemakse edasi lükata, tühistada või selle registreerimisest keelduda ja näitusel osaleda.

küsimused-
Email: selenatiger@gmail.com;

Best regards Selena Tiger

+372 53736701; +372 5810 7244

*************

Dear friends and cat lovers!

We invite you to take part in the International Cat Show !!!!

The results of the exhibition will be included in the TOP CAT rating!

3marks in twoo days!

The results of each day of the exhibition will be chosen by Best General

The culmination for the winners of the two days of the exhibition will be SUPREME at the end of the second day.

Golden CUP OF SELENA TIGER 2019!!!

We are waiting for you on16-17 NOVEMBER 2019 !

Unforgettable prizes and surprises from the club SELENA TIGER and sponsors are waiting for you !!!

License L# —- – EUROPE CONTINENT SHOW – EUR-020

JUDGES of the exhibition:

Aija Nuke, LATVIA,AB WCF

Kamil Kolczynski, POLAND, AB WCF

Eleonora Ruggiero, ITALY, AB WCF

SHOW:

WCF Ring Adult

WCF Ring Kiten (3-9 month)

WCF RING NEUTER

Maine Coon Cat show

Brittish Cat Show

Scottish Fold & Highland Fold Cat Show

Scottish Straight & Highland Straight

Cat Show Hairless

Breed Cat show

Forest Cat show

Colour cat show

Cat Fashion show

Best desing cells

About THE WARNING:
GOLDEN CAT Estonian SUPER Fan Show
RATING Best cat
http://en.wcfbestcat.com

Voluntary contribution of money- http://selenatiger.ee/?page_id=485⟨=en

Mandatory and pre-registration here – http://en.top-cat.org/help/registration

HOW ENTRY FORM -Email: <a href="mailto:selenatiger@gmail.com">selenatiger@gmail.com</a>

or

https://ru.top-cat.org/cat-shows/3984

***** ATTENTION:

*At only registered animals can attend the exhibition. * Voluntary contribution for the exhibition made in advance! *In exhibition hall can be only registered animals. The rules of the exhibition space for the animal !!!! Box 1 animal:. Width – 60 cm, length – 60 cm. in each cell must have a bowl with water and food. If your cells are larger in length, the surcharge money for two days – 2 euros.

The sizes of our cells: Length – 60см Width – 50см Height – 60см.

You can use your own cage also!

The administration of the exhibition reserves the right to postpone, cancel or refuse to register the exhibitor's contribution and participate in the exhibition.

THE QUESTIONS -

Email: selenatiger@gmail.com;

Best regards Selena Tiger

+372 5810 7244

------------------------------------------------------------


Уважаемые друзья и любители кошек!!!

Приглашаем вас принять участие в Международной выставке кошек!! Результаты выставки войдут в рейтинг TOP CAT!

3 оценки за 2 дня.

По итогам каждого дня выставки будет выбран Best General !!!!

Кульминацией для победителей двух дней выставки станет SUPREME !!!

Золотой КУБОК SELENA TIGER 2019!

Cудьи выставки:

Aija Nuke, LATVIA, AB WCF

Kamil Kolczynski, POLAND, AB WCF

Eleonora Ruggiero, ITALY, AB WCF

WCF SHOW:

WCF Ring Adult

WCF Ring Kiten (3-9 month)

WCF RING NEUTER

Maine Coon Cat show

Brittish Cat Show

Scottish Fold & Highland Fold Cat Show

Scottish Straight & Highland Straight Cat Show

Hairless Breed Cat show

Forest Cat show

Colour cat show

Cat Fashion show (мода кошек)

Best desing cells (лучший дизайн клетки)

О ВЫСТАВКЕ:

Взносы для участников- http://selenatiger.ee/?page_id=485

Обязательная и предварительная регистрация здесь -http://ru.top-cat.org/help/registration

Онлайн заявка на выставку - Email: <a href="mailto:selenatiger@gmail.com">selenatiger@gmail.com</a>

и

https://ru.top-cat.org/cat-shows/3984

ВНИМАНИЕ: *На выставке могут присутствовать только зарегистрированные животные. * Добровольный взнос за выставку производится предварительно! !!! Нормы выставочного места для животного !!!! Клетка на 1 животное : ширина — 60 см. , длинна — 60 см. в каждой клетке должны быть миска с водой и с едой. Если ваша клетка больше размером в длину , то взимается дополнительный сбор денег за два дня — 2 евро.

Размеры наших клеток: длина — 60см ширина — 50см высота — 60см

Со своими клетками можно!

Администрация выставки оставляет за собой право переноса, аннуляции или отказа в регистрации экспонентского взноса и участия в выставке.

ВОПРОСЫ - Email: selenatiger@gmail.com;

Best regards Selena Tiger

+372 56652506; +372 53736701; +372 5810 7244

********************************