Moya Mriya

Kryvyi Rih, Ukraine, 5055, Кривой рог.
6
cats
+0
cattery's rating
Club:
KLK "Irbis"
Breeder:
Rozhkova Natal'ya
Breeds:
Highland Fold
Scottish Straight Longhair
Scottish Fold Shorthair
Scottish Straight Shorthair
Munchkin Longhair
Munchkin Longhair (not standard)
Munchkin Shorthair
Munchkin Shorthair (not standard)
Certificate:
12139-2017
Website:
http://moyamriya.com
Email:
moy.mriy@gmail.com
Phone number:
+380982371956
Social: