Belyaeva Ol'ga

Moscow, Russia
System: WCF
Breeds: AB
Languages: Русский, English

Schedule

12-13 august Country City Club Judges  
12-13 August Russia Chelyabinsk Felis Belyaeva Ol'ga, Flegontova Nadezhda Accepting requests
9-10 september Country City Club Judges  
9-10 September Russia Kazan Korgorushi Belyaeva Ol'ga, Gordeeva Lyudmila, Kuznetsova Ol'ga
18-19 november Country City Club Judges  
18-19 November Russia Ivanovo Tsarstvo Koshek Belyaeva Ol'ga, Gulyanskaya Tamara