Volkov Nikolaj

Dnipro, Ukraine
System: WCF
Breeds: AB
Languages: Русский, Deutsch

Schedule

20-21 may Country City Club Judges  
20-21 May Ukraine Kryvyi Rih Baffi Elian Beverly, Ingor Alina, Volkov Nikolaj, Volkova Svetlana
2-3 september Country City Club Judges  
2-3 September Ukraine Dnipro Alisa Pepermans Brigitte, Volkov Nikolaj, Volkova Svetlana
16-17 september Country City Club Judges  
16-17 September Poland Toruń SHK Wycichowski Krzysztof, Volkov Nikolaj, Volkova Svetlana
25-26 november Country City Club Judges  
25-26 November Ukraine Kryvyi Rih Alisa Volkov Nikolaj, Lomakina Lyudmila
2-3 december Country City Club Judges  
2-3 December Ukraine Dnipro Alisa Kurkowski Wojciech-Albert, Volkov Nikolaj, Volkova Svetlana